PARTNEŘI PRO MÉDIA STARÉ STRÁNKY ENGLISH
PŘIHLÁSIT
Slovo dramaturga
Jazz Goes to Town
festival na obou březích Labe

Festival Jazz Goes to Town vstupuje svým 21. ročníkem do třetí dekády své existence. To je samo o sobě úctyhodné, když uvážíme, že současná jazzová hudba je v Čechách, na rozdíl od celé řady evropských zemí jako je Polsko, Skandinávie nebo Švýcarsko, bohužel stále silně minoritním druhem. Úctyhodné je samozřejmě i to, že se zakladatelům a pořadatelům dosavadních dvaceti ročníků podařilo přes všechna úskalí a problémy spojené s organizací takto velké a náročné akce tento festival v Hradci Králové udržet a zajistit jeho kontinuitu až do dnešních dnů. Díky nim je dnes Jazz Goes to Town renomovanou kulturní akcí, která výrazně přesahuje hranice města a regionu. Doufáme, že se novému organizačnímu týmu festivalu podaří na vše dobré z tradice Jazz Goes to Town navázat a přispět k tomu, aby i nadále byl životaschopnou a inspirativní kulturní událostí.

O tom, co je a co není jazz, se nejen mezi odborníky vedou po celá desetiletí nejrůznější debaty a spory, ačkoliv pojem sám a jeho přesný význam je zahalen tajemstvím. Snahy o definici jazzu a o selekci toho, co je „ten pravý jazz“ a co už ne, jsou však více či méně zavádějící. Podstatné je poselství, obsažené v celé historii hudby s jazzem spjaté. Pokud bychom jej chtěli vyjádřit prostřednictvím několika klíčových pojmů, pak by to byly tvůrčí svoboda, otevřenost, kreativita a spolupráce. Těmi bychom také rádi orámovali základní principy budoucího směřování festivalu Jazz Goes to Town.

Festival Jazz Goes to Town chce být událostí živou, inspirativní, kreativní a neopakovatelnou. Událostí, která by nerada ustrnula v tradičních dramaturgických schematech velkých festivalů. Chce být akcí, která bude nabízet žánrové a stylové přesahy a otevírat nové pohledy na jazzovou hudbu 21. století. Hlavní festivalový program bude prezentovat pouze původní autorskou tvorbu s výrazným uměleckým vkladem a tvůrčí originalitou. Letošní ročník bude usilovat o větší žánrovou a stylovou otevřenost i o navrácení se k původní myšlence, která je vtělená do samotného názvu festivalu. Tedy k tomu, aby se festival otiskl do života města a během pěti dnů svého trvání proměnil, oživil a povznesl jeho atmosféru. Budeme šťastni, když nás při tomto dobrodružství budete následovat.

Zdeněk Závodný
dramaturg festivalu
Adam Svoboda
12:59, 08. října 2015
DALŠÍ NOVINKY