PARTNEŘI PRO MÉDIA STARÉ STRÁNKY ENGLISH
PŘIHLÁSIT
PEe r r / tYhle + Emil & Jakub (FR/CZ)
CZ

Zvukově pohybový dialog dvou performerů a dvou bubeníků. Dvě těla uprostřed ulice doprovázená křikem dobře naladěných hrnců. Kam jsme to spadli? Co je to za zvuk? Co se dá dělat teď …? Tak asi krok. Pouliční performance Florenta Golfiera a Lukáše Karáska za doprovodu perkusí z hrnců, kbelíků, plechovek  a poklic. 


EN
 

A sound and movement dialogue between two performers and two drummers. Two bodies in the middle of the street accompanied by the commotion of well-tuned pots. Where are we? What is that noise? What can we do now….? Perhaps take a step. A street performance by Florent Golfier and Lukáš Karásek accompanied by percussion played on pots, buckets, cans and lids.